Αναρτήσεις

Προβολή αναρτήσεων από Δεκέμβριος, 2018

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ Η ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 1960-2018

ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 1960-2018-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ Γ.ΧΡ. ΚΑΙ Π.Ν. ΣΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΑ

ΔΕΚΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΥ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΑ ΑΡΑΒΙΚΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΟΙΗΣΗΣ 1960-2018 - ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

"ΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΜΙΑΣ ΑΓΝΟΟΥΜΕΝΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ"