Σάββατο 14 Απριλίου 2018

ΠΟΛΕΜΟΣ

"Το κακό για την εκπαίδευση των παιδιών είναι ότι οι αναμνήσεις των πολέμων γράφονται από αυτούς που δεν σκοτώθηκαν στον πόλεμο"

Louis Scutenaire (29 June 1905 – 15 August 1987), Belgian poet, anarchist, surrealist and civil servant