Πέμπτη, 11 Ιουνίου 2015

ΠΕΡΙ ΠΟΙΗΤΙΚΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

foto:Georgios Kalogeropoulos
Στην ποίηση

       δεν είναι απαραίτητο

                      να συνειδητοποιείς τι γράφεις, την ώρα που το γράφεις.


                                            Αρκεί η αίσθηση κάποιας βαθύτερης ανασκαφής.

                                                             Είναι πιο απαραίτητη η βεβαιότητα της ελπίδας
                                                                                              
                                                                                                  πως κάποτε       
                                                                   
                                                                                       εκείνοι που θα το διαβάσουν,
                                                                                          
                                                                                                          
                                                                                                                   θα το συνειδητοποιήσουν.