Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2011

Περί λαθών

Επαναλαμβάνω τα ίδια λάθη
Στον τρόπο που ταξινομώ τα πράγματα στο ψυγείο
Στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους
Στο πώς κοιτάζω τις γυναίκες
Στην αντίληψη του τι να γίνει πρέπει
Και τι όχι
Στην αποτροπή των κρίσεων
πριν παρασυρθείς στη δίνη τους
Στα παιδιά μου, εισβάλλοντας στον κόσμο τους
Με δικό μου τον τραχύ τον κόσμο
Λάθη πολλά που πάντοτε πολύ αργότερα διαπίστωνα
Και κάποτε πολύ αργά
Συνήθως χωρίς όφελος
Αφού στο μόνο που συντελεί αυτή η γνώση
Είναι ενίοτε να τα υποψιάζομαι
Τα τωρινά μου λάθη
Και μελλοντικώς να προβλέπω
Πως και πάλι
Αργά
Θα τα ανακαλύψω.