Σάββατο, 9 Οκτωβρίου 2010

Ο Ρίτσος μιλάει για τη ΤΙΜΩΡΙΑ και τις ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ "ΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΤΗΤΑΣ"

ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΑ